Синдром на карпалния тунел

При едно от изследванията на метода AtlasPROfilax са проследени 147 човека  със Синдром на карпалния тунел, при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната ефективност:

При 83% се наблюдава съществено подобрение, при 4% - пълно подобрение, а при 13% без подобрение. Средното време за достигане на оптимален резултат в това изследване е три месеца.

 

Ефективност при лечение на болки във врата с Атлас Профилакс AtlasPRO