Фибромиалгия

При 88% се наблюдава ефективност при лечение на Фибромиалгия, с прилагане на методът ATLASPROFILAX, при изследване проведено сред 50 човека . 

При едно от изследванията на метода AtlasPROfilax са проследени 50 човека с Фибромиалгия, при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната ефективност

При 88% се наблюдава съществено подобрение8% от пациентите са съобщили за пълно подобрение , а 4% са без подобрение. Средното време за достигане на оптимален резултат в това изследване е дванадесет месеца

ATLAS PROFILAX БЪЛГАРИЯ Ви предлага лечение и облекчаване на болките по цялото тяло - Фибромиалгия. Бъдете част от нашата ефективна статистика.

Симптомите, които се наблюдават при Фибромиалгията са (без наличие на възпаление):

  • Болки по цялото тяло 
  • Умора
  • Хронична болка
  • Напрежение в мускулите

 

Ефективност при лечение на болки във врата с Атлас Профилакс AtlasPRO