Тонично-клонични гърчове

При близо 80% се наблюдава ефектиеността  на ATLAS PROFILAX при лечение на тоничко-конички гърчове (тонично-коничниа епилепсия) при изследване проведено сред 163 човека.

При едно от изследванията на метода AtlasPROfilax са проследени 163 човека с Тонично-клонична епилепсия, при които метода е приложен еднократно и се наблюдава следната ефективност

При 79% се наблюдава съществено подобрение13% от пациентите съобщават за пълно подобрение , 8% са без подобрение. Средното време за достигане на оптимален резултат в това изследване е седем месеца.

ATLAS PROFILAX БЪЛГАРИЯ Ви предлага лечение на тоничко-конички гърчове (тонично-коничниа епилепсия) и Вие можете да бъдете част от нашата ефективна статистика.

 

Ефективност при лечение на болки във врата с Атлас Профилакс AtlasPRO